Forslag fra stortingsrepresentant Carl I. Hagen datert 30. november 1987 om godkjennelse av konsesjonssøknad fra ScanSat/TV3

Dokument nr. 8:9, innst.S. nr. 129 for 1987-88

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Carl I. Hagen Saken er til behandling i kirke- og undervisningskomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet