Lov om endring av det høyeste pensjonsgrunnlag etter lov av 28. juli 1949 nr. 26 om Statens Pensjonskasse

Ot.prp. nr. 21, innst. O. nr. 30, besl. O. nr. 38 for 1987-88

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Saken er til behandling i forbruker- og administrasjonskomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Lovsaken er ferdigbehandlet