Representantforslag om å sikre et trygt og stabilt barnevern uten profitt

Dokument 8:19 S (2017-2018), Innst. 43 S (2017-2018) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Audun Lysbakken, Freddy André Øvstegård, Karin Andersen Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Forslag fra (SV) Innstilling avgitt 07.12.2017 Innst. 43 S (2017-2018)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra representanter fra SV om å sikre et trygt og stabilt barnevern uten profitt. Representantforslaget ble ikke vedtatt. Men Stortinget gjorde følgende enstemmige vedtak : 1.Stortinget ber regjeringen vurdere hvordan det kan sikres at aktører som mottar offentlige tilskudd for drift av barnevernstjenester, har lønns-, arbeids- og pensjonsvilkår på linje med det som gjelder i offentlige virksomheter. 2. Stortinget ber regjeringen sette ned et offentlig utvalg som skal kartlegge pengestrømmer i offetlig finansierte velferdstjenester, herunder handel mellom nærstående, bruk av skatteparadis, tynnkapitalisering og utbytte. Utvalget skal forslå løsninger som kan sørge for at offentlige midler i størst mulig grad går til produksjon av faktisk velferd, og hvordan uønsket skattetilpasning i selskap som i all hovedsak er finansiert av offentlige midler, kan hindres.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.12.2017

   Behandlet i Stortinget: 12.12.2017