Endringer i vegtrafikkloven (alkolås)

Prop. 31 L (2017-2018), Innst. 170 L (2017-2018), Lovvedtak 43 (2017-2018)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Innstilling avgitt 07.03.2018 Innst. 170 L (2017-2018)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt en endring av vegtrafikkloven. Lovendringen vil gi Samferselsdepartementet hjemmel til ved forskrift å pålegge den som driver transport mot vederlag på veg å sørge for at kjøretøyet har installert alkolås. Utgifter knyttet til anskaffelse, montering og kontroll av alkolåsen skal etter lovendringen dekkes av den som driver transport mot vederlag.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.03.2018

   Behandlet andre gang i Stortinget: 05.04.2018