Valg av medlemmer og varamedlemmer til Den norske Nobelkomite

Innst. S. nr. 58 for 1987-88

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet