Representantforslag om andre reaksjonsformer enn utvisning og innreiseforbud ved brudd på utlendingsloven

Dokument 8:42 S (2017-2018), Innst. 140 S (2017-2018)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Torhild Bransdal, Karin Andersen Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Forslag fra (SV) Innstilling avgitt 06.03.2018 Innst. 140 S (2017-2018)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt å be regjeringen utrede og fremme eventuelle forslag om endring av utlendingsloven som gjør det mulig for utlendingsforvaltningen å supplere bruk av utvisning og innreiseforbud med et bredere sett av reaksjonsformer når særlige forhold tilsier det, som hensynet til barnets beste. Representantforslag 42 S (2017-2018) ble ikke vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.03.2018

   Behandlet i Stortinget: 15.03.2018