Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Karin Andersen og Torhild Bransdal om andre reaksjonsformer enn utvisning og innreiseforbud ved brudd på utlendingsloven

Til Stortinget
Oslo, i kommunal- og forvaltningskomiteen, den 6. mars 2018

Karin Andersen

Jon Engen-Helgheim

leder

ordfører