Representantforslag om midlertidig stans i uttransport av asylsøkere til Afghanistan frem til et uavhengig ekspertutvalg har gjennomført en åpen vurdering av regelverk og praksis i disse sakene m.m.

Dokument 8:47 S (2017-2018), Innst. 66 S (2017-2018)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Bjørnar Moxnes, Karin Andersen, Lars Haltbrekken, Une Bastholm Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Forslag fra (SV), (MDG), (R) Innstilling avgitt 09.01.2018 Innst. 66 S (2017-2018)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra Sosialistisk Venstreparti, Miljøpartiet de Grønne og Rødt om midlertidig stans i uttransport av asylsøkere til Afghanistan frem til et uavhengig ekspertutvalg har gjennomført en åpen vurdering av regelverk og praksis i disse sakene m.m. Forslaget ble forkastet mot stemmene til Sosialistisk Venstreparti, Miljøpartiet de Grønne og Rødt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.01.2018

   Behandlet i Stortinget: 18.01.2018