Representantforslag om å la Vinmonopolet overta taxfreesalget av alkoholholdig drikke ved Avinors luftfartsvirksomheter

Dokument 8:50 S (2017-2018), Innst. 124 S (2017-2018)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Emilie Enger Mehl, Kjersti Toppe, Sigrid Simensen Ilsøy Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (Sp)
utkast til innstilling er forelagt for transport- og kommunikasjonskomiteen til uttalelse
Innstilling avgitt 13.02.2018 Innst. 124 S (2017-2018)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et forslag fra Senterpartiet om taxfree-salget av alkoholholdig drikke ved Avinors luftfartsvirksomheter. Stortinget har vedtatt å be regjeringen følge opp et anmodningsvedtak fra høsten 2016, der regjeringen ble bedt om å legge frem en sak med vurderinger av konsekvensene mv av å la Vinmonopolet overta taxfree-salget av alkoholholdig drikke. Stortinget har nå vedtatt å be regjeringen følge opp dette vedtaket med en egen sak til Stortinget i løpet av 2018. Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Kristelig Folkeparti; Miljøpartiet De Grønne og Rødt stemte for vedtaket.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 13.02.2018

   Behandlet i Stortinget: 27.02.2018