Endringer i naturgassloven (tredje energimarkedspakke)

Prop. 6 L (2017-2018)

Status: Lovforslaget er til behandling i komiteen.

Lovforslag fra Olje- og energidepartementet Saken er til behandling i energi- og miljøkomiteen

Saksgang