Forslag fra stortingsrepresentant Hans J. Røsjorde datert 8. januar 1988 om å øke konsesjonsgrensen for smågrisproduksjon fra 0,9 til 2 årsverk

Dokument nr. 8:14, innst. S. nr. 136 for 1987-88

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Hans J. Røsjorde Saken er til behandling i landbrukskomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet