Forslag fra stortingsrepresentant Lars Velsand datert 10. januar 1988 om å endre konsesjonsbestemmelsene for smågrisproduksjon

Dokument nr. 8:15, innst. S. nr. 136 for 1987-88

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Lars Velsand Saken er til behandling i landbrukskomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet