Representantforslag om forbedringer av hjelpemiddelformidlingen

Dokument 8:57 S (2017-2018), Innst. 101 S (2017-2018)

Status: Saken er ferdigbehandlet i komiteen og innstilling er avgitt. Avventer behandling i Stortinget.

Forslag fra Heidi Greni, Nils T. Bjørke, Sigrid Simensen Ilsøy, Åslaug Sem-Jacobsen Saken er behandlet i arbeids- og sosialkomiteen Forslag fra (Sp) Innstilling avgitt 16.01.2018 Innst. 101 S (2017-2018)

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og innstilling

      Innstilling avgitt 16.01.2018

      Foreløpig dato for behandling i Stortinget: 30.01.2018