Representantforslag om forbedringer av hjelpemiddelformidlingen

Dokument 8:57 S (2017-2018), Innst. 101 S (2017-2018)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Heidi Greni, Nils T. Bjørke, Sigrid Simensen Ilsøy, Åslaug Sem-Jacobsen Saken er behandlet i arbeids- og sosialkomiteen Forslag fra (Sp) Innstilling avgitt 16.01.2018 Innst. 101 S (2017-2018)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra Senterpartiet om forbedringer av hjelpemiddelformidlingen. Innstillingens tilrådning romertall I til og med VII ble vedtatt mot stemmene til Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 16.01.2018

   Behandlet i Stortinget: 30.01.2018