Valg av Stortingets ombudsmann for forvaltningen

Innst. 30 S (2017-2018)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 09.11.2017 Innst. 30 S (2017-2018)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har gjenvalgt Aage Thor Falkanger som sivilombudsmann for en ny periode 2018 - 2021.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.11.2017

   Behandlet i Stortinget: 16.11.2017