Representantforslag om krav til tros- og livssynssamfunn i forbindelse med offentlig støtte

Dokument 8:62 S (2017-2018), Innst. 185 S (2017-2018)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Anette Trettebergstuen, Hadia Tajik, Kari Henriksen, Masud Gharahkhani, Rigmor Aasrud Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Forslag fra (A) Innstilling avgitt 15.03.2018 Innst. 185 S (2017-2018)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Komiteens flertall, medlemmene fra H, FrP, V og KrF støttet ikke forslagene i representantforslaget fordi de avventer regjeringens forslag til en ny helhetlig tros- og livsynslov, og vil derfor ikke behandle deler av ordningene og tiltakene nå.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 15.03.2018

   Behandlet i Stortinget: 20.03.2018