Representantforslag om å innføre rimelighetsvilkår for internflukt i utlendingsloven, sikre reelle barnefaglige vurderinger mv.

Dokument 8:64 LS (2017-2018), Innst. 67 L (2017-2018)

Status: Saken er ferdigbehandlet i komiteen og innstilling er avgitt. Avventer behandling i Stortinget.

Lovforslag fra Karin Andersen, Petter Eide Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Forslag fra (SV) Innstilling avgitt 09.01.2018 Innst. 67 L (2017-2018)

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og innstilling

      Innstilling avgitt 09.01.2018

      Foreløpig dato for behandling i Stortinget: 18.01.2018