Innberetning om endringer i de faste komiteers sammensetning og i delegasjonen til Nordisk Råd

S. nr. 80 for 1987-88

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet