Finansiering av Bypakke Bergen i Hordaland

Prop. 11 S (2017-2018), Innst. 90 S (2017-2018)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Innstilling avgitt 12.12.2017 Innst. 90 S (2017-2018)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et forslag om finansiering av en bypakke for Bergen. Staten, ved Samferdselsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet, har inngått en byvekstavtale med Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune for perioden 2017-2023. Bypakke Bergen er en del av byvekstavtalen og en forutsetning for å nå målene i byvekstavtalen.Gjennom vedtaket som er gjort har Stortinget sluttet seg til at bompengeselskapet får tillatelse til å ta opp lån og kreve inn bompenger til delvis bompengefinansiering av tiltakene i bypakken. Videre har Stortinget gitt Samferdselsdepartementet fullmakt til å inngå avtale med bompengeselskapet og fastsette nærmere regler for finansieringsordningen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 12.12.2017

   Behandlet i Stortinget: 20.12.2017