Representantforslag om at Stortingets presidentskap setter ned et utvalg for å vurdere prosessen og valgbarheten til de komiteer, utvalg og nemnder som Stortinget oppnevner

Dokument 8:70 S (2017-2018)

Status: Forslaget er til behandling i komiteen.

Forslag fra Erlend Wiborg, Morten Stordalen, Hans Andreas Limi, Helge André Njåstad, Mazyar Keshvari, Morten Wold Saken er til behandling i Stortingets presidentskap Forslag fra (FrP)

Saksgang