Representantforslag om at Stortingets presidentskap setter ned et utvalg for å vurdere prosessen og valgbarheten til de komiteer, utvalg og nemnder som Stortinget oppnevner

Dokument 8:70 S (2017-2018), Innst. 118 S (2017-2018)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Erlend Wiborg, Morten Stordalen, Hans Andreas Limi, Helge André Njåstad, Mazyar Keshvari, Morten Wold Saken er behandlet i Stortingets presidentskap Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 08.02.2018 Innst. 118 S (2017-2018)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig sluttet seg til et forslag fra flere stortingsrepresentanter fra Frp om å be presidentskapet nedsette et utvalg som skal vurdere prosessen og valgbarheten til de komiteer, utvalg og nemnder som Stortinget oppnevner. Presidentskapet gikk inn for å følge opp forslaget som ble fremmet i tilknytning til debatten om valg av medlemmer til Nobel-komiteen høsten 2017.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.02.2018

   Behandlet i Stortinget: 27.02.2018