Endringer i statsbudsjettet 2017 under Kulturdepartementet

Prop. 22 S (2017-2018), Innst. 77 S (2017-2018) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kulturdepartementet Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Innstilling avgitt 08.12.2017 Innst. 77 S (2017-2018)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig vedtatt endringer i statsbudsjettet for 2017 under Kulturdepartementet i samsvar med forslaget i Prop. 22 S (2017-2018).

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.12.2017

   Behandlet i Stortinget: 12.12.2017