Framlegg frå stortingsrepresentantane Hallgrim Berg, Lars Roar Langslet og Ingrid I. Willoch datert 4. februar 1988 om endring i § 8, 1. lekken i nærkringkastingslova

Dokument nr. 8:20, innst. O. nr. 43 for 1987-88

Status: Saken er ferdigbehandlet.

Lovforslag fra Hallgrim Berg, Ingrid I. Willoch, Lars Roar Langslet Saken er til behandling i kirke- og undervisningskomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Lovsaken er ferdigbehandlet