Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Endringer i bustadoppføringslova mv. (garantireglene)

Prop. 27 L (2017-2018), Innst. 189 L (2017-2018), Lovvedtak 50 (2017-2018)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Justis- og beredskapsdepartementetSaken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteenInnstilling avgitt 22.03.2018Innst. 189 L (2017-2018)

Saksgang

Status

 • Vedtak i korthet

  Stortinget har enstemmig vedtatt endringer i bustadoppføringslova, jf. Prop. 27 L (2017-2018) Endringer i bustadoppføringslova mv. (garantireglene), jf. Innst. 189 L (2017-2018). Vedtaket innebærer enkelte endringer når det gjelder tidspunktet for garantistillelse ved eventuelle forbehold fra forbrukeren og forbrukerens sanksjoner for det tilfellet at entreprenøren oversitter fristen for å stille garanti. Videre en ny bestemmelse i avhendingslova om plikt for næringsdrivende til i visse tilfeller å stille garanti i tråd med bustadoppføringslova § 12 ved salg av nyoppført bolig til forbruker.

 • Behandling og vedtak

  Lovsaken er ferdigbehandlet

 • Slik stemte representantene

  Første behandling:
  Voteringsoversikt

 • Behandling og innstilling

  Innstilling avgitt 22.03.2018

  Behandlet andre gang i Stortinget 24.04.2018