Valg av medlemmer og varamedlemmer til Statens bevillingsnemnd for brennevinsomsetning

Innst. S. nr. 247 for 1987-88

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet