Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 187/2017 av 22. september 2017 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2015/2302/EU om pakkereiser og sammensatte reisearrangementer

Prop. 29 S (2017-2018), Innst. 126 S (2017-2018)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra UtenriksdepartementetSaken er behandlet i familie- og kulturkomiteenUtkast til innstilling er forelagt for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelseInnstilling avgitt 13.02.2018Innst. 126 S (2017-2018)

Saksgang

Status

 • Vedtak i korthet

  Stortinget vedtok med 100 mot 1 stemme fra Rødt, å samtykke i EØS-komiteens beslutning om å innlemme direktiv om pakkereiser og sammensatte reisearangementer (pakkereisedirektivet) i EØS-avtalen. Bakgrunnen for direktivet er et ønske om å oppdatere tidligere pakkereisedirektiv fra 1990 og å tilpasse regelverket til utviklingen på reisemarkedet. Barne- og likestillingsdepartementet vil legge fram en lovproposisjon med forslag til ny lov om pakkereiser og reisegaranti mv.

 • Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og henstillinger

 • Slik stemte representantene

 • Behandling og innstilling

  Innstilling avgitt 13.02.2018

  Behandlet i Stortinget: 06.03.2018