Problemer med søkeløsningen

Søkeløsningen på stortinget.no er dessverre ute av funksjon. Vi beklager dette, og jobber med å løse problemet.

Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 187/2017 av 22. september 2017 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2015/2302/EU om pakkereiser og sammensatte reisearrangementer

Prop. 29 S (2017-2018), Innst. 126 S (2017-2018)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Utkast til innstilling er forelagt for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse Innstilling avgitt 13.02.2018 Innst. 126 S (2017-2018)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget vedtok med 100 mot 1 stemme fra Rødt, å samtykke i EØS-komiteens beslutning om å innlemme direktiv om pakkereiser og sammensatte reisearangementer (pakkereisedirektivet) i EØS-avtalen. Bakgrunnen for direktivet er et ønske om å oppdatere tidligere pakkereisedirektiv fra 1990 og å tilpasse regelverket til utviklingen på reisemarkedet. Barne- og likestillingsdepartementet vil legge fram en lovproposisjon med forslag til ny lov om pakkereiser og reisegaranti mv.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 13.02.2018

   Behandlet i Stortinget: 06.03.2018