Representantforslag om å leggje ned dagens Beslutningsforum for nye metodar og sikre openheit om legemiddelprisar i Noreg

Dokument 8:93 S (2017-2018), Innst. 195 S (2017-2018)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Geir Adelsten Iversen, Kjersti Toppe, Per Olaf Lundteigen Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (Sp) Innstilling avgitt 20.03.2018 Innst. 195 S (2017-2018)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt å forkaste forslag fra Senterpartiet om å legge ned dagens Beslutningsforum for nye metoder og etablere et nytt forum som en del av forvaltningen. Forslag om større åpenhet om legemiddelpriser er også forkastet. Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre står bak vedtaket.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 20.03.2018

   Behandlet i Stortinget: 05.04.2018