Representantforslag om å ikke inntil videre benytte Dublin-avtalen for å returnere asylsøkere til Hellas

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Bjørnar Moxnes, Karin Andersen, Petter Eide Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Forslag fra (SV) Innstilling avgitt 24.04.2018 Innst. 244 S (2017-2018)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har besluttet å ikke vedta Representantforslag 92 S (2017-2018) om å ikke inntil videre benytte Dublin-avtalen for å returnere asylsøkere til Hellas.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 24.04.2018

   Behandlet i Stortinget: 03.05.2018