Representantforslag om endringer i straffeloven med sikte på at voldtekt blir definert som seksuell omgang uten oppriktig samtykke

Dokument 8:96 S (2017-2018), Innst. 188 S (2017-2018)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kari Elisabeth Kaski, Karin Andersen, Nicholas Wilkinson, Petter Eide Saken er behandlet i justiskomiteen Forslag fra (SV) Innstilling avgitt 20.03.2018 Innst. 188 S (2017-2018)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et forslag fra stortingsrepresentantene Petter Eide, Kari Elisabeth Kaski, Nicholas Wilkinson og Karin Andersen om endringer i straffeloven med sikte på at voldtekt blir definert som seksuell omgang uten oppriktig samtykke. Forslaget fikk ikke tilslutning fra flertallet i Stortinget.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 20.03.2018

   Behandlet i Stortinget: 05.04.2018