Endringer i statsbudsjettet 2018 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet (Svalbard globale frøhvelv - ny adkomsttunnel)

Prop. 44 S (2017-2018), Innst. 220 S (2017-2018)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Innstilling avgitt 12.04.2018 Innst. 220 S (2017-2018)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt endringer i statsbudsjettet 2018 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet, jf. Prop. 44 S (2017-2018) og Innst. 220 S (2017-2018). Endringen innebærer at det på kap. 2445 Statsbygg post 31 er bevilget 100 000 000 kroner til ny adkomsttunnel til Svalbard globale frøhvelv. Prosjekt Svalbard globale frøhvelv – ny adkomsttunnel er godkjent med en kostnadsramme på 202,95 mill. kroner (per 1. juli 2018).

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 12.04.2018

   Behandlet i Stortinget: 19.04.2018