Endringar i vallova (valdistrikt ved stortingsval, rett til å stille liste ved val mv.)

Prop. 76 L (2017-2018), Innst. 291 L (2017-2018)

Status: Saken er ferdigbehandlet i komiteen og innstilling er avgitt. Avventer behandling i Stortinget.

Lovforslag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 15.05.2018 Innst. 291 L (2017-2018)

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og innstilling

      Innstilling avgitt 15.05.2018

      Foreløpig dato for behandling i Stortinget: 29.05.2018