Samtykke til ratifikasjon av protokoll mot ulovlig handel med tobakksvarer av 12. november 2012

Prop. 79 S (2017-2018), Innst. 350 S (2017-2018)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Utkast til innstilling er forelagt for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse Innstilling avgitt 29.05.2018 Innst. 350 S (2017-2018)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig samtykket til ratifikasjon av protokoll mot ulovlig handel med tobakksvarer. Formålet med protokollen er å forebygge og bekjempe ulovlig handel med tobakksvarer. Dette er den første protokollen som er fremforhandlet under WHOs tobakkskonvensjon.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 29.05.2018

   Behandlet i Stortinget: 05.06.2018