Valg av medlem til Nobelkomiteen

Innst. 116 S (2017-2018)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 08.02.2018 Innst. 116 S (2017-2018)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har valgt Asle Toje som medlem av Nobelkomiteen fram til 31. desember 2023.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.02.2018

   Behandlet i Stortinget: 13.02.2018