Riksrevisjonens undersøkelse av forvaltning og bruk av arbeidsmarkedstiltak i NAV

Dokument 3:5 (2017-2018), Innst. 311 S (2017-2018)

Status: Saken er behandlet i komiteen og innstilling er avgitt. Avventer behandling i Stortinget.

Dokument fra Riksrevisjonen Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 22.05.2018 Innst. 311 S (2017-2018)

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og innstilling

      Innstilling avgitt 22.05.2018

      Foreløpig dato for behandling i Stortinget: 29.05.2018