Samtykke til at Norge deltar i den 4. kapitalforhøyelse i Den afrikanske utviklingsbank

St.prp. nr. 88, innst. S. nr. 215 for 1987-88

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er til behandling i utenriks- og konstitusjonskomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet