Representantforslag om et offentlig og ideelt drevet barnevern

Dokument 8:161 S (2017-2018), Innst. 303 S (2017-2018)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Anette Trettebergstuen, Fredric Holen Bjørdal, Hadia Tajik, Jonas Gahr Støre, Kari Henriksen Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Forslag fra (A) Innstilling avgitt 22.05.2018 Innst. 303 S (2017-2018)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra medlemmer av Arbeiderpartiet om et offentlig og ideelt drevet barnevern. Med 51 mot 46 stemer vedtok Stortinget å be regjeringen sikre langsiktige og løpende avtaler med ideelle tilbydere av institusjonsplasser som fører til at andelen ideelle øker til om lag 40 pst. innen 2025, samtidig som den offentlige andelen institusjonsplasser ikke reduseres.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 22.05.2018

   Behandlet i Stortinget: 28.05.2018