Representantforslag om et offentlig og ideelt drevet barnevern

Dokument 8:161 S (2017-2018), Innst. 303 S (2017-2018)

Status: Saken er ferdigbehandlet i komiteen og innstilling er avgitt. Avventer behandling i Stortinget.

Forslag fra Anette Trettebergstuen, Fredric Holen Bjørdal, Hadia Tajik, Jonas Gahr Støre, Kari Henriksen Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Forslag fra (A) Innstilling avgitt 22.05.2018 Innst. 303 S (2017-2018)

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og innstilling

      Innstilling avgitt 22.05.2018