Representantforslag om at fiskerihavnene fortsatt skal være et statlig ansvar

Dokument 8:167 S (2017-2018), Innst. 266 S (2017-2018)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Geir Adelsten Iversen, Kari Anne Bøkestad Andreassen, Siv Mossleth, Sandra Borch Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Forslag fra (A) Innstilling avgitt 08.05.2018 Innst. 266 S (2017-2018)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet to representantforslag om ansvaret for havner og farleder. Dok. 8:163 handler om å sørge for at fagansvaret for planlegging av havner og farleder skal ligge hos Kystverket. Dok. 8:167 handler om at fiskerihavnene fortsatt skal være et statlig ansvar. Forslagene er fremmet i samband med Stortingets vedtak fra juni 2017, om overføring av ansvaret for fiskerihavner fra Kystverket til regionene fra 1.1.2020. Forslagene ble ikke vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.05.2018

   Behandlet i Stortinget: 15.05.2018