Representantforslag om balansert makt i verdikjeden for mat og dagligvarer

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Anette Trettebergstuen, Ingvild Kjerkol, Terje Aasland Saken er behandlet i næringskomiteen Forslag fra (A) Innstilling avgitt 15.05.2018 Innst. 292 S (2017-2018)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et forslag fra representanter fra Arbeiderpartiet om balansert makt i verdikjeden for mat og dagligvarer, Stortinget har enstemmig vedtatt å be regjeringen legge frem et forslag til lov om god handelsskikk med tilsyn som innehar selvstendig beslutningskompetanse, men tilsynsalternativer kan utredes. Lovproposisjonen skal legges frem snarest mulig og med ikrafttredelse for loven i 2019. Stortinget har videre enstemmig vedtatt å be regjeringen utrede tiltak som vil virke konkurransefremmende og legger til rette for nyetablering og fremmer innovasjon i mat- og dagligvaremarkedet, herunder forbud mot prisdiskriminering for dominerende leverandører samt forhold knyttet til distribusjon, og snarest mulig komme tilbake med dette til Stortinget på egnet måte.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 15.05.2018

   Behandlet i Stortinget: 28.05.2018