Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Representantforslag om balansert makt i verdikjeden for mat og dagligvarer

Dokument 8:170 S (2017-2018), Innst. 292 S (2017-2018)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Anette Trettebergstuen, Ingvild Kjerkol, Terje AaslandSaken er behandlet i næringskomiteenForslag fra (A)Innstilling avgitt 15.05.2018Innst. 292 S (2017-2018)

Saksgang

Status

 • Vedtak i korthet

  Stortinget har behandlet et forslag fra representanter fra Arbeiderpartiet om balansert makt i verdikjeden for mat og dagligvarer, Stortinget har enstemmig vedtatt å be regjeringen legge frem et forslag til lov om god handelsskikk med tilsyn som innehar selvstendig beslutningskompetanse, men tilsynsalternativer kan utredes. Lovproposisjonen skal legges frem snarest mulig og med ikrafttredelse for loven i 2019. Stortinget har videre enstemmig vedtatt å be regjeringen utrede tiltak som vil virke konkurransefremmende og legger til rette for nyetablering og fremmer innovasjon i mat- og dagligvaremarkedet, herunder forbud mot prisdiskriminering for dominerende leverandører samt forhold knyttet til distribusjon, og snarest mulig komme tilbake med dette til Stortinget på egnet måte.

 • Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og henstillinger

 • Slik stemte representantene

 • Behandling og innstilling

  Innstilling avgitt 15.05.2018

  Behandlet i Stortinget: 28.05.2018