Forslag fra stortingsrepresentant Carl I. Hagen på vegne av Fremskrittspartiet datert 1. mars 1988 om å be Regjeringen avholde seg fra å legge hindringer i veien for NORPAS' fjernsynssendinger som tar til 15. april 1988, slik at et privat reklamefinansiert TV2 blir utbygget automatisk uten videre innblanding av politikere og byråkrater og at regjeringens arbeid med TV-2 skrinlegges

Dokument nr. 8:27, innst. S. nr. 210 for 1987-88

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Carl I. Hagen Saken er til behandling i kirke- og undervisningskomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet