Representantforslag om utarbeidelse av detaljert regelverk for åpning og tildeling av konsesjoner innen havvind

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Gisle Meininger Saudland, Ketil Kjenseth, Lene Westgaard-Halle, Per Espen Stoknes Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (H), (FrP), (V), (MDG) Innstilling avgitt 24.05.2018 Innst. 322 S (2017-2018)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra stortingsrepresentantene Per Espen Stoknes, Gisle Meininger Saudland, Lene Westgaard-Halle og Ketil Kjenseth om utarbeidelse av detaljert regelverk for åpning og tildeling av konsesjoner innen havvind. - Det ble vedtatt at regjeringen skal utarbeide detaljert forskrift for åpning og tildeling av konsesjoner for havvind på norsk sokkel. - Det ble i tillegg vedtatt at regjeringen skal utrede internasjonale erfaringer med og relevante modeller for støttemekanismer i tidligfase, som er tilstrekkelige for å stimulere til rask utvikling av havvindprosjekter i kommersiell skala.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 24.05.2018

   Behandlet i Stortinget: 04.06.2018