Årsrapporter for 2017 fra Stortingets faste delegasjoner til internasjonale parlamentariske forsamlinger

Dokument 13 (2017-2018), Innst. 321 S (2017-2018)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Delegasjoner Saken er behandlet i utenriks- og forsvarskomiteen Innstilling avgitt 23.05.2018 Innst. 321 S (2017-2018)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har drøftet årsrapportene for 2017 til Stortingets faste delegasjoner til internasjonale parlamentariske forsamlinger. Årsrapportene gir et bilde av bredden i Stortingets internasjonale virksomhet, og delegasjonene har varierende tematisk og geografisk virkeområde og ulik tilknytning til de multilaterale foraene de gjenspeiler. Årsrapportene ble vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 23.05.2018

   Behandlet i Stortinget: 13.06.2018