Forslag fra stortingsrepresentantene Peter Angelsen, Oddbjørn Hågård og Ole Gabriel Ueland datert 17. mars 1988 om avsetninger til konsolideringsfond

Dokument nr. 8:29, innst. S. nr. 196 for 1987-88

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Oddbjørn Hågård, Ole Gabriel Ueland, Peter Angelsen Saken er til behandling i finanskomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet