Representantforslag om å stanse eksport av norsk forsvarsmateriell til Tyrkia, oppfordre Tyrkias regjering til å trekke sine militære styrker ut av Syria og øke den humanitære bistand til flyktninger fra Afrin-området

Dokument 8:202 S (2017-2018), Innst. 395 S (2017-2018)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Bjørnar Moxnes Saken er behandlet i utenriks- og forsvarskomiteen Forslag fra (R) Innstilling avgitt 06.06.2018 Innst. 395 S (2017-2018)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra Rødt om å arbeide for at Tyrkia og allierte islamistiske opprørsgrupper trekker sine militære styrker ut av Syria, avslutte eksport av våpen og forsvarsmateriell til Tyrkia, og å bevilge nye midler til humanitær bistand for å hjelpe flyktninger fra Afrin i deres nærområder. SV fremmet et forslag om å be regjeringen stanse all eksport av våpen og forsvarsmateriell til Tyrkia inntil unntakslovene oppheves og Tyrkia avslutter sin militæroperasjon i Syria, og Rødt fremmet to løse forslag til saken. Ingen av forslagene ble vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.06.2018

   Behandlet i Stortinget: 13.06.2018