Suppleringsvalg av et medlem av representantskapet i Finansbanken A/S

Innst. S. nr. 145 for 1987-88

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet