Endringer i bevilgninger under folketrygden i statsbudsjettet for 1996

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Sosial- og helsedepartementet Saken er behandlet i sosialkomiteen Innstilling avgitt 03.12.1996 Innst. S. nr. 56 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 03.12.1996

   Behandlet i Stortinget: 16.12.1996