Innstilling fra sosialkomiteen om endringer i bevilgninger under folketrygden i statsbudsjettet for 1996.

Dette dokument