Representantforslag om skolegang for ungdom med endelig avslag på asylsøknad

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Freddy André Øvstegård, Lars Haltbrekken, Mona Fagerås Saken er behandlet i utdannings- og forskningskomiteen Forslag fra (SV) Innstilling avgitt 13.11.2018 Innst. 52 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra Sosialistisk Venstreparti om å be regjeringen fremme et forslag om å lovfeste at ungdom med endeling avslag på asylsøknad skal ha rett til videregående opplæring frem til utsendelsesdato. Forslaget ble ikke vedtatt. Det ble fremmet flere alternative forslag i saken, men ingen av forslagene fikk flertall.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 13.11.2018

   Behandlet i Stortinget: 22.11.2018