Voteringsoversikt for sak:

Representantforslag om skolegang for ungdom med endelig avslag på asylsøknad
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (22.11.2018 Kl. 13:17:22)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (22.11.2018 Kl. 13:17:51)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 3. 3 Votering

  (22.11.2018 Kl. 13:18:38)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 4. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har behandlet et representantforslag fra Sosialistisk Venstreparti om å be regjeringen fremme et forslag om å lovfeste at ungdom med endeling avslag på asylsøknad skal ha rett til videregående opplæring frem til utsendelsesdato. Forslaget ble ikke vedtatt. Det ble fremmet flere alternative forslag i saken, men ingen av forslagene fikk flertall.

  Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet