Årsmelding fra styret for Pensjonsordningen for stortingsrepresentanter for budsjettåret 1987

Dokument nr. 9, innst. S. nr. 228 for 1987-88

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Interne styrer og utvalg Saken er til behandling i forbruker- og administrasjonskomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet