Tilbaketrekking av St.prp. nr. 104 for 1987-88 om Norges deltakelse i Nordisk utviklingsfond

St.meld. nr. 52, innst. S. nr. 245 for 1987-88

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er til behandling i utenriks- og konstitusjonskomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet