Samtykke til utbetaling til rettighetshavere vedrørende termin for betaling av produksjonsavgift

St.prp. nr. 133, innst. S. nr. 268 for 1987-88

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er til behandling i energi- og industrikomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet