Endringer i statsbudsjettet for 1988 under kapittel 741 Særlige tiltak for funksjonshemmede Post 75 Hjelpemiddelsentraler

St.prp. nr. 142, innst. S. nr. 295 for 1987-88

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er til behandling i sosialkomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet